Tekstredactie

Op schrift – uw tekst in goede handen

Je kunt toch gewoon de spellingcontrole van Word gebruiken?
Jawel, maar tekstredactie is zoveel meer dan het corrigeren van spel- en taalfouten. In een prettig leesbare tekst zijn de zinnen correct, is de stijl goed en is de juiste toon getroffen. Kortom: het juiste woord op de juiste plaats.

Ik verzorg de kopijvoorbereiding en redigeer de tekst op alle niveaus, van hoofdstukindeling tot en met de interpunctie. Daarbij houd ik uiteraard rekening met het doel en de stijl van de auteur, maar ook met de doelgroep. Ook voor een grondige herziening en voor analyse en advies bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik ben gespecialiseerd in de tekst- en eindredactie van educatieve uitgaven, zoals schoolboeken en handboeken voor professionals. Ik werk voor verschillende educatieve uitgeverijen, zoals ThiemeMeulenhoff en Prelum uitgevers. Verder werk ik mee aan projecten, bijvoorbeeld de Nederlandse vertalingen van de Rough guides en de herziening van lesmateriaal Sociale Studies aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik ben aangesloten bij Het Grote Bureau, een samenwerkingsverband tussen diverse zelfstandig ondernemers op het gebied van boekverzorging en tekstbehandeling.

Op schrift heeft sinds 1998 ervaring met tekstredactie. Enkele voorbeelden:

 • Herziening van het lesmateriaal voor Sociale Studies in deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (zomer 2015). Dat was een uitdagende en leuke klus!
 • Herziening van Traject Welzijn voor het beroepsonderwijs (tweede helft 2015). Hieraan heb ik meegewerkt, samen met collega Susan Hol.
 • ThiemeMeulenhoff: uitgaven voor het voortgezet onderwijs, waaronder: Intro (muziek), de Geo (aardrijkskunde), Sfinx en de Studiegids (geschiedenis), Palet (ckv), Prikkels (biologie).
 • Prelum: Physios, praktische nascholing over fysiotherapie.
 • Bohn Stafleu van Loghum: uitgaven voor beroepsbeoefenaren in verpleegkunde, paramedische beroepen, onderwijs en sociaal werk, waaronder: Basiswerk MWD, Docent kom aan je werk toe, Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie, Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak, Psychiatrisch formularium, Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten.
 • AccreDidact: e-learningmodules voor artsen, apothekers en assistenten, zoals Herpesinfecties, Diabetes mellitus en Psoriasis.
 • Kenteq: leermiddelen voor het technisch beroepsonderwijs.
 • Spoon: Metalworking World, magazine over gereedschappen van Sandvik Coromant (i.s.m. vertaler Jan Tazelaar).
 • Esstede: uitgaven voor de pabo, zoals Materialen doen ertoe (Praktijkboek voor het werken met jonge kinderen), Het oudere kind (groei en ontwikkeling bij leerlingen van 8 tot 14 jaar), Aardrijkskunde is overal.
 • Uitgaven voor het basisonderwijs (Wolters-Noordhoff, Houten), mbo-zorg en welzijn (uitgeverij SMD), mbo-techniek (EPN, Houten), zorg en welzijn (Elsevier/de Tijdstroom).
 • Werk voor diverse andere uitgeverijen en redactiebureaus, zoals Kantoor Verschoor, Lannoo, Ottenhof, Textcase.
 • Incidentele projecten voor: Chemiewinkel Utrecht, Multicultureel Emancipatiecentrum (MEC) Utrecht, Vrouwenbibliotheek Utrecht, Hogeschool van Utrecht, HOVO Rotterdam, Fietsersbond enfb, Rijkswaterstaat, Stichting Reprorecht, Rechtsorde bv.
 • Voorjaar-zomer 2017: redactie van materiaal voor de tweede editie van Intro voor de bovenbouw.
 • Najaar 2017: de vierde editie van Intro voor de onderbouw is in voorbereiding en ik mag straks weer meedoen als redacteur. Leuk!
 • Drie keer per jaar redactie/kopijvoorbereiding Physios – Praktische nascholing over fysiotherapie (Prelum uitgevers). Ook voor mezelf interessant om te lezen.