Lessen Nederlandse taal

Op schrift – onderwijs in taal

Taalvaardigheid is de beste basis voor een succesvolle loopbaan.
Inderdaad, taal is nodig om te communiceren met collega’s en andere mensen om je heen. Taal is ook een hulpmiddel bij het denken en dus bij het ontwikkelen van oplossingen voor allerlei problemen. De meeste mensen krijgen hun taalvaardigheid niet vanzelf. Daarvoor is goed taalonderwijs nodig.

Ik geef onderwijs in de Nederlandse taal aan verschillende doelgroepen, zoals werknemers in de detailhandel en de telecommunicatiebranche, pedagogisch medewerkers en internationale studenten. Ik bereid cursisten voor op beroepsspecifieke taaltaken, maar ook op de examens voor het behalen van het gewenste referentieniveau (2F en 3F, resp. B1 en B2). Daarbij besteed ik uiteraard aandacht aan alle domeinen: Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Lezen, Schrijven en Taalverzorging. Ik ben bevoegd tweedegraads docent in de Nederlandse taal.

Momenteel geef ik als freelancer cursussen voor het TCP Language Centre van de Universiteit Twente. Dat doe ik ook graag voor andere organisaties en bedrijven. Ook een cursus op maat of privéles is mogelijk.

  • Voor de Universiteit Twente geef ik lessen Nederlands als tweede taal (NT2) aan internationale studenten, met name de gevorderden (B1, B2). Hierbij gebruiken we Nederlands in actie en Nederlands op niveau.
  • Voor het ROC van Twente, MBO-College Commercie & Ondernemen, afdeling Bedrijfsopleidingen geef ik lessen Nederlands aan diverse groepen werknemers in de detailhandel en de telecommunicatie (mbo-niveaus 3 en 4). Hierbij gebruiken we het Werk-/leerboek Nederlandse taal.
  • Voor IVIO-Opleidingen heb ik lessen Nederlands gegeven aan pedagogisch medewerkers en coaches in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) te Enschede.
  • Als leraar in opleiding (lio) heb ik gewerkt bij de ICT-opleiding van het ROC van Twente (MBO-College Metaal-, Elektro- & Installatietechniek). Hier heb ik Nederlands en burgerschap gegeven aan verschillende groepen op mbo-niveau 3.
  • Na de pabo in deeltijd te hebben afgesloten heb ik niet gekozen voor het basisonderwijs, maar ben ik les gaan geven aan aankomend bureauredacteuren, in de cursus Bureauredactie van de Vakopleiding Boekenbranche (VOB, nu: Boekblad Academie).

Als freelance docent Nederlands:

Het contact met de cursisten is een prettige afwisseling met het werk achter de computer. Ik krijg er energie van. Elke groep en elke persoon is weer anders en elke keer leer ik er zelf ook van.