Op schrift: Tekstredactie en onderwijs

Wilma de Hoog is gespecialiseerd in de Nederlandse taal. Onder de vlag van Op schrift houdt zij zich hier sinds 1998 professioneel mee bezig.

  • Op schrift verzorgt de tekst- en eindredactie van educatieve uitgaven in het Nederlands, zoals schoolboeken, handboeken en tijdschriftartikelen voor beroepsbeoefenaren in de (para)medische sector.
  • Op schrift ontwikkelt materiaal voor het onderwijs in de Nederlandse taal, voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
  • Op schrift verzorgt onderwijs in de Nederlandse taal aan verschillende doelgroepen.

Kenmerken van het werk van Op schrift: nauwkeurig en verzorgd, kwalitatief hoogstaand, zelfstandig, in overleg met de opdrachtgever, volgens afspraak en altijd op tijd.

Achtergrond van Wilma de Hoog: universitaire studie Mediëvistiek, pabo-diploma, tweedegraads docent Nederlands.