Lessen Nederlandse taal

Op schrift – onderwijs in taal

Taalvaardigheid is de beste basis voor een succesvolle loopbaan.
Inderdaad, taal is nodig om te communiceren met collega’s en andere mensen om je heen. Taal is ook een hulpmiddel bij het denken en dus bij het ontwikkelen van oplossingen voor allerlei problemen. De meeste mensen krijgen hun taalvaardigheid niet vanzelf. Daarvoor is goed taalonderwijs nodig.

Ik ben bevoegd tweedegraads docent in de Nederlandse taal. Als freelancer heb ik onderwijs gegeven aan verschillende doelgroepen op het mbo, zoals werknemers in de detailhandel en de telecommunicatiebranche, pedagogisch medewerkers. Ik bereidde de deelnemers voor op beroepsspecifieke taaltaken, maar ook op de examens voor het behalen van het gewenste referentieniveau (2F en 3F, resp. B1 en B2). Daarbij besteed ik uiteraard aandacht aan alle domeinen: Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Lezen, Schrijven en Taalverzorging.

Momenteel geef ik als freelancer cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) aan buitenlandse studenten voor het Language Centre van de Universiteit Twente en voor Talen Twente. Ook een cursus op maat of privéles is mogelijk.

Het contact met de cursisten is een prettige afwisseling met het werk achter de computer. Ik krijg er energie van. Elke groep en elke persoon is weer anders en elke keer leer ik er zelf ook van.

  • Voor Talen Twente geef ik lessen Nederlands als tweede taal (NT2) aan mensen met een andere moedertaal. Dit is maatwerk met individuele deelnemers of in kleine groepen, met name gevorderden (A2-C1).
  • Voor het Language Centre van de Universiteit Twente geef ik lessen Nederlands als tweede taal (NT2) aan internationale studenten, met name de gevorderden (B1, B2). Hierbij gebruiken we Nederlands in actie en Nederlands op niveau.
  • Voor het ROC van Twente, MBO-College Commercie & Ondernemen, afdeling Bedrijfsopleidingen heb ik lessen Nederlands gegeven aan diverse groepen werknemers in de detailhandel en de telecommunicatie (mbo-niveaus 3 en 4). Hierbij gebruiken we het Werk-/leerboek Nederlandse taal.
  • Voor IVIO-Opleidingen heb ik lessen Nederlands gegeven aan pedagogisch medewerkers en coaches in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) te Enschede.
  • Als leraar in opleiding (lio) heb ik gewerkt bij de ICT-opleiding van het ROC van Twente (MBO-College Metaal-, Elektro- & Installatietechniek). Hier heb ik Nederlands en burgerschap gegeven aan verschillende groepen op mbo-niveau 3.
  • Na de pabo in deeltijd te hebben afgesloten heb ik niet gekozen voor het basisonderwijs, maar ben ik les gaan geven aan aankomend bureauredacteuren, in de cursus Bureauredactie van de Vakopleiding Boekenbranche (VOB, nu: Boekblad Academie).

Als freelance docent Nederlands:

  • kan ik een aanbod op maat verzorgen voor studenten en beroepsbeoefenaren, zowel voor Nederlandstaligen (NT1) als mensen met een andere moedertaal (NT2);
  • geef ik voor het Language Centre van de Universiteit Twente lessen NT2 aan internationale studenten;
  • geef ik voor Talen Twente lessen Nederlands als tweede taal (NT2) aan beroepsbeoefenaren met een andere moedertaal.