Tekstredactie

Op schrift – uw tekst in goede handen

Je kunt toch gewoon de spellingcontrole van Word gebruiken?
Jawel, maar tekstredactie is zoveel meer dan het corrigeren van spel- en taalfouten. In een prettig leesbare tekst zijn de zinnen correct, is de stijl goed en is de juiste toon getroffen. Kortom: het juiste woord op de juiste plaats.

Ik verzorg de kopijvoorbereiding en redigeer de tekst op alle niveaus, van hoofdstukindeling tot en met de interpunctie. Daarbij houd ik uiteraard rekening met het doel en de stijl van de auteur, maar ook met de doelgroep. Ook voor een grondige herziening en voor analyse en advies bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik ben gespecialiseerd in de tekst- en eindredactie van educatieve uitgaven, zoals schoolboeken en handboeken voor professionals. Ik werk voor verschillende educatieve uitgeverijen, zoals ThiemeMeulenhoff en Prelum uitgevers. Ook werk ik mee aan projecten, bijvoorbeeld de Nederlandse vertalingen van de Rough guides en de herziening van lesmateriaal Sociale Studies aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Verder redigeer ik op aanvraag scripties voor studenten in het hoger onderwijs.

Ik werk samen met diverse zelfstandig ondernemers op het gebied van boekverzorging en tekstbehandeling, zoals:
Susan Hol, tekstredactie;
Studiodas, bureau voor vormgeving en ontwerp.

Op schrift heeft sinds 1998 ervaring met tekstredactie. Een overzicht:

 • Voor uitgeverij Blink: bewerking van PLOT26 (de digitale methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs) voor publicatie als leerlingboek. Ik heb de redactie en de correctie van de drukproeven gedaan voor leerjaar 1-3 (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt, havo en vwo) en leerjaar 4 (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gt).
 • Herziening van het lesmateriaal voor Sociale Studies in deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dat was een uitdagende en leuke klus!
 • Herziening van Traject Welzijn voor het beroepsonderwijs. Hieraan heb ik meegewerkt, samen met collega Susan Hol.
 • ThiemeMeulenhoff: uitgaven voor het voortgezet onderwijs, waaronder: Intro (muziek), de Geo (aardrijkskunde), Sfinx en de Studiegids (geschiedenis), Palet (ckv), Prikkels (biologie).
 • Prelum: Physios, praktische nascholing over fysiotherapie.
 • Bohn Stafleu van Loghum: uitgaven voor beroepsbeoefenaren in verpleegkunde, paramedische beroepen, onderwijs en sociaal werk, waaronder: Basiswerk MWD, Docent kom aan je werk toe, Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie, Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak, Psychiatrisch formularium, Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten.
 • AccreDidact: e-learningmodules voor artsen, apothekers en assistenten, zoals Herpesinfecties, Diabetes mellitus en Psoriasis.
 • Kenteq: leermiddelen voor het technisch beroepsonderwijs.
 • Spoon: Metalworking World, magazine over gereedschappen van Sandvik Coromant (i.s.m. vertaler Jan Tazelaar).
 • Esstede: uitgaven voor de pabo, zoals Materialen doen ertoe (Praktijkboek voor het werken met jonge kinderen), Het oudere kind (groei en ontwikkeling bij leerlingen van 8 tot 14 jaar), Aardrijkskunde is overal.
 • Uitgaven voor het basisonderwijs (Wolters-Noordhoff, Houten), mbo-zorg en welzijn (uitgeverij SMD), mbo-techniek (EPN, Houten), zorg en welzijn (Elsevier/de Tijdstroom).
 • Werk voor diverse andere uitgeverijen en redactiebureaus, zoals Kantoor Verschoor, Lannoo, Ottenhof, Textcase.
 • Incidentele projecten voor: Chemiewinkel Utrecht, Multicultureel Emancipatiecentrum (MEC) Utrecht, Vrouwenbibliotheek Utrecht, Hogeschool van Utrecht, HOVO Rotterdam, Fietsersbond enfb, Rijkswaterstaat, Stichting Reprorecht, Rechtsorde bv.
 • Bewerking van Verhalen uit de Bijbel, onderdeel van de serie Van horen zeggen, methode godsdienst & levensbeschouwing voor het voortgezet onderwijs van ThiemeMeulenhoff. Ik maak de boeken voor klas 1 en 2 geschikt voor vmbo-bk. Een mooie klus op het grensvlak van ontwikkeling en redactie.
 • Sinds 2010: vier keer per jaar redactie/kopijvoorbereiding Physios – Praktische nascholing over fysiotherapie (Prelum uitgevers). Ook voor mezelf interessant om te lezen.