Ontwikkeling lesmateriaal

Op schrift – tekst en onderwijs

Met goed lesmateriaal zijn leerlingen beter te motiveren.
Een goede docent is de belangrijkste factor voor goed onderwijs, en goed lesmateriaal helpt daarbij. Goed lesmateriaal wil zeggen: afgestemd op de leerling of cursist, afgestemd op de leerdoelen en afgestemd op de docent.

Ik schrijf lesmateriaal (theorie, opdrachten en beoordeling) en verzorg de eindredactie van de bijdragen van anderen. Daarbij houd ik uiteraard rekening met de stijl van de auteur, maar ook met de doelgroep en het doel. Het lesmateriaal is te gebruiken voor uitgaven op papier, maar uiteraard ook voor elektronische leeromgevingen.

Ook voor een grondige herziening van lesmateriaal en voor analyse en advies kunt u bij mij terecht.

 • Voor uitgeverij Malmberg werk ik als eindredacteur samen met de auteurs en de uitgeefster aan de ontwikkeling van de vierde editie van Taalblokken, Nederlands voor het mbo. Ik heb gewerkt aan de leerlijnen voor 2F en 1F en aan de beroepsgerichte module (3F en 2F).
 • Voor Boom beroepsonderwijs heb ik meegewerkt aan de methode Angerenstein Zorg & Welzijn. Ik heb verwerkingsopdrachten gemaakt bij de theorie van een aantal thema’s in de boeken Dagelijks functioneren, Integraal functioneren en Professioneel werken voor de opleiding Verzorgende-IG.
 • Voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff heb ik gewerkt aan de Geo, aardrijkskunde voor vmbo-bovenbouw. Ik heb de boeken voor klas 3 en 4 geschikt gemaakt voor vmbo-b, inclusief examentraining, toetsvragen en zelftoetsen.
 • Voor Traject Welzijn van ThiemeMeulenhoff heb ik opdrachten gemaakt voor de verwerkingsboeken bij de theorie.
 • Voor uitgeverij Malmberg heb ik als conceptauteur samen met de uitgeefster gewerkt aan de ontwikkeling van de tweede editie van Talent, Nederlands voor vmbo bovenbouw. Daarna was ik eindredacteur van de delen 3 en 4 voor vmbo-k en vmbo-b.
 • Voor SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), heb ik lesmethoden voor het voortgezet onderwijs beschreven ten behoeve van het Leermiddelenplein.
 • Als auteur heb ik meegewerkt aan de tweede editie van Talent, Nederlands voor de onderbouw, van uitgeverij Malmberg. In het vmbo-team heb ik paragrafen geschreven voor onder andere de vaardigheden Spelling en Schrijven. Zelf opdrachten bedenken en bronteksten zoeken vereist veel creativiteit en de auteursbijeenkomsten zijn telkens weer een grote bron van inspiratie.
 • Voor Kenteq heb ik meegewerkt aan het project Groot Onderhoud Leerobjecten voor het technisch beroepsonderwijs.
 • Ik heb meegewerkt aan Project EDDA: schoolboeken en andere leermiddelen toegankelijk maken voor blinde en zeer slechtziende leerlingen. De leermiddelen worden niet alleen technisch, maar ook didactisch aangepast, zodat de leerlingen ze echt goed kunnen gebruiken. Een leuke klus!
 • Voor het ROC van Twente, MBO-College Commercie & Ondernemen, afdeling Bedrijfsopleidingen heb ik samen met een collega het Cursusboek Nederlandse taal ontwikkeld (Hengelo, 2011; versie 2.4, 2017). Dit werk- en leerboek wordt gebruikt bij het onderdeel Nederlandse taal van de cursussen aan werknemers in detailhandel en telecommunicatie. Ik heb zelf ook les gegeven met behulp van dit boek.
 • Voor AccreDidact en CME-Online heb ik diverse nascholingsmodules voor artsen, apothekers, assistenten en fysiotherapeuten bewerkt voor e-learning. Het was elke keer weer een leuke puzzel om de theorie om te zetten in meerkeuzevragen met toelichtingen.
 • ThiemeMeulenhoff: Sprint, methode Nederlands voor het vmbo (Zutphen, 2009). Ik was betrokken bij de ontwikkeling van het concept van deze vernieuwende lesmethode, speciaal voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt. Daarna was ik als eindredacteur verantwoordelijk voor de leerjaren 3 en 4. Verder heb ik het projectkatern ‘Maatschappelijke stage’ (leerjaar 3) en het thema ‘Aan het werk’ (leerjaar 4) geschreven.
 • Als docent bureau- en tekstredactie bij de VOB Boek & Media Academie (nu: Boekblad Academie) heb ik in 2007-2008 meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe cursus in een elektronische leeromgeving (Moodle). Het was een uitdagende klus om samen met mijn collega’s praktijkmateriaal te verwerken tot goede theorie en opdrachten.
 • Voor uitgeverij Malmberg werk ik als eindredacteur samen met de auteurs en de uitgeefster aan de ontwikkeling van de vierde editie van Taalblokken, Nederlands voor het mbo. We zijn nu bezig met de hoofdstukken van de beroepsgerichte module voor 3F en 2F. Het is hartstikke leuk om samen met de auteurs lesmateriaal te maken waar de studenten lekker praktisch mee aan de slag kunnen.
 • Bewerking van Verhalen uit de Bijbel, onderdeel van de serie Van horen zeggen, methode godsdienst & levensbeschouwing voor het voortgezet onderwijs van ThiemeMeulenhoff. Ik maak de boeken voor klas 1 en 2 geschikt voor vmbo-bk. Een mooie klus op het grensvlak van ontwikkeling en redactie.